Ski Holidays 2025

Club Med Family Ski Holidays

Ski Holidays with Club Med

Best Ski Holidays

The best ski holidays

Ski holidays in France

Ski holidays in France

Ski holidays in Italy

Ski holidays in Italy

Ski holidays in Switzerland

Ski holidays in Switzerland

Discover our resorts

Club Med group travels

Group & Family Travel

Club Med Christmas in the Alps

Christmas on the slopes

Ski Holiday snow sports

Snow sports at Club Med

Family Ski Holiday resorts